preloader

Учим песню Ищу Друга

Учим песню Ищу Друга

Zhǎo ya zhǎo ya zhǎo péng yǒu,
zhǎo dao yi ge hǎo péng yǒu.
Jìng ge li ya wò wo shǒu,
nǐ shì wǒ de hǎo péng yǒu, zài jiàn!

Учим песню Ищу Друга